Privacybeleid

Uw vertrouwen is voor ons niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we een privacybeleid ontwikkeld dat betrekking heeft op hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en opslaan.

Wij nemen uw privacy serieus en gaan strikt vertrouwelijk met al uw gegevens om.

Persoonsgegevens

Rights Republic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u informatie aan ons verstrekt.

 

Deze gegevens slaan wij op:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Log-ins die u aan ons verstrekt;
– Contracten en statements die u aan ons stuurt;
– Digitale communicatie die we voeren met u;
– Uw factuurgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of diensten heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rightsrepublic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevensgebruik

Wij verwerken uw gegevens om:
– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te kunnen factureren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Uw gedrag op de website om deze te verbeteren en het aanbod van diensten te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Rights Republic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden voor persoonsgegevens na uw website bezoek of einddatum van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Rights Republic verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Onze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt . Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar privacy@rightsrepublic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.


Wij willen u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Bescherming

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.